Jak zapewne każdy już wie, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO).

W związku z tym wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu jeszcze lepszej ochrony danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego goralka.net oraz innych stron, którymi zarządzamy. W skrócie:

  1. dostosowaliśmy regulamin i politykę prywatności, w której spełniamy obowiązek informacyjny
  2. sprawdziliśmy zabezpieczenia stron internetowych oraz aplikacji internetowych mając pewność, że dane, które przez nie przepływają są odpowiednio zabezpieczone
  3. sprawdziliśmy i upewniliśmy się, że podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji umów zawieranych przez nasze serwisy przetwarzają dane zgodnie z RODO i również mają odpowiednie zabezpieczenia (m. in. dostawcy oprogramowania, usług kurierskich, płatniczych, księgowych)
  4. przyjęliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa dostosowując organizację pracy do wymogów RODO.

Zapewniamy, że zachowujemy czujność wobec jakichkolwiek prób naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub uwag prosimy o kontakt email: [email protected].